Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Pohjanmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ppliitto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ppliitto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Toimiston antamat lausunnot ajalta 5.3.-8.4.2024

 

Mkh 15.04.2024 § 78

 

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimisto on antanut oheiset lausunnot.

Lausunto Omexonille Elenia Verkko Oyj:n 110 kV:n voimajohtohankkeesta Valkeisjärvi-Reisjärvi (Omexonin lausuntopyyntö 1.2.2024)

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (POHDE) Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman ja sen liitteiden luonnoksista vuosille 2024-2025 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (POHDE) lausuntopyyntö 7.2.2024)

Lausunto Sitowiselle Mt 18621 (Ylipääntie) jalankulku- ja pyörätie välillä Kaijalantie-Vitanderintien liittymä, Lumijoki (Sitowisen lausuntopyyntö 12.12.2023)

Lausunto Pyhännän kunnalle Pyöriännevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineistosta (Pyhännän kunnan lausuntopyyntö 24.1.2024)

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle Pyöriännevan tuuivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö (POPELY/2203/2022) 24.1.2024)

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle Haapaveden Haaponevan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn tarpeesta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö (POPELY/822/2024) 6.3.2024)

Asiantuntijalausunto Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle Asia: E17/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: E-kirje suurpedot ennakkovaikuttaminen ja Asia: E18/2024 vp Komission ehdotus EU:n kannaksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen (Bernin sopimus) pysyvän komitean 44. kokouksessa suden (Canis lupus) suojelun osalta (Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausuntopyyntö 3.4.2024)

 

Maakuntajohtajan esitys

Merkitään toimiston antamat lausunnot tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa