Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Pohjanmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ppliitto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ppliitto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Pöytäkirja 12.12.2022 klo 09:00 - 10:15

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
171   Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
172   Työjärjestyksen hyväksyminen
173   Pöytäkirjantarkastajien valinta
174   Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hakuilmoitukset ja -ajat
175 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitusstrategia ja -linjaus, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF
176   Maaseuturahaston ajankohtaiset asiat
177   Turvallinen ja kestävä pimeä / EAKR
178   Kiehtovat tarinat Rokua Geopark alueen vetovoimatekijöiksi / EAKR
179   Jatkuvapuristeinen malmikiven tutkimusmurskauslaite/ EAKR
180   LATU - Laatutestauksen investointi/ EAKR
181   Materiaalitutkimuksen yksikideröntgendiffraktometri/ EAKR
182   Oppimisympäristöt vihreää siirtymää tukemassa - Ekoauto/ EAKR
183   Kuusamon kiertotalous 2030/ EAKR
184   Puustia! - Euroopan kulttuuripääkaupunki tehostaa pk-yritysten kansainvälistymistä/ EAKR
185   Väsymistutkimusympäristö erittäin vaativien sovellusten kehittämiseksi €FATE€/ EAKR REACT-EU
186   Energiaomavarainen Kalajoen Marina arktisen rannikon kansainvälisen matkailun vauhdittajana (Kalajoki Marina DMC) / EAKR REACT-EU
187   PWR ON - Virtaa työkoneisiin /EAKR
188   KOMO - Konetekniikan oppimisympäristön modernisointi /EAKR
189 Raahen sataman tuulivoimakuljetusten kuljetusreittien parantaminen/EAKR
190 Valtatien 27 ja Silatien liittymän parantaminen Haapajärvellä/EAKR
191 Valtatie 27 ja Asematien liittymän kanavointi ja liikennevalot, Nivala/EAKR
192 Yhdenvertainen Oulu2026 - Moninaisuuden edistäminen ja vähemmistöryhmien osallisuuden vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa / ESR+
193 TUNTURI - Tunne - ja turvataidot osaksi työelämätaitoja/ ESR
194 GeroDigiLead/ ESR
195 GeroDigi/ ESR
196 Rekryopo - yritysten rekrytointiosaamisen kehittäminen / ESR
197 Työpajoilta työelämään / ESR
198 Merke 2 / ESR
199 Kukoista: kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta lähiöissä ja verkossa / ESR
200 Hybridituottaja 2026 / ESR+
201 Toimintakykyä ja toivoa sosiaalisella kuntoutuksella / ESR
202 Mielenasiat tutuksi - tietoa ja työvälineitä mielenterveys- ja nepsyasioihin -hanke / ESR+
203 HYVVEE- Hyvinvointialojen yritysten valmistautuminen muutostilanteeseen / ESR
204 OSATA - Muuttuvan työelämän osaamistarpeet / ESR
205 LUMI Luonnollinen, luova minä - polkuja hyvinvointiin / ESR
206 Tulevaisuusloikka - Toiselta asteelta tulevaisuuteen / ESR+
207   Muut asiat
208   Seuraava kokous
209   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Laukkanen Heikki pöytäkirjanpitäjä
Ilola Riitta jäsen
Keisanen Päivi jäsen
Lappalainen Aki jäsen
Pulkkinen Anne varajäsen
Matturi Vesa jäsen
Ojala Heikki jäsen
Pietilä Jarkko jäsen
Väisänen Tero varajäsen
Turunen Martti maakunnan yhteistyöryhmän vpj.
Heiskanen Miikka-Aukusti maakunnan yhteistyöryhmän vpj.
Mehtälä Ville ELY-keskus
Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus
Jaakola Päivi ELY-keskus
Ranta Janne ELY-keskus
Piirainen Verna ELY-keskus

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla  
Alkaen 14.12.2022