Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Pohjanmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ppliitto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ppliitto.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 11.10.2021 klo 10:05 - 12:30

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
125   Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
126   Työjärjestyksen hyväksyminen
127   Pöytäkirjantarkastajien valinta
128 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnosten asettaminen nähtäville ja lausuntojen pyytäminen
129 Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
130 Ympäristöministeriön ehdotus uutta kaavoitus- ja rakentamislakia koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi (sekä muutosesityksistä eräisiin muihin lakeihin)
131 Istekin osakkeiden myynti
132 Osavuosikatsaus 1-8/2021
133   Vuoden 2021 järjestöteko, asiakohta ei julkinen 1.11.2021 saakka
134   Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan valinta vuosille 2021-2025
135   Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
136   Maakuntahallituksen jäsenten valinta vuosille 2021-2025
137   Maakuntahallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
138   Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuosille 2021-2025
139   Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
140   Valtuustoryhmien muodostaminen
141   Kuntayhtymän ilmoitusten julkaiseminen 2021-2025
142   Tiedoksiantoasiat
143   Edunvalvonta-asiat
144 Maakuntajohtajan päätökset ajalta 4.9.-4.10.2021
145   Toimiston antamat lausunnot ajalta 4.9.-4.10.2021
146   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Ojalehto Matias Puheenjohtaja
Flöjt Mika Varapuheenjohtaja
Honkala Kari Varajäsen
Kemppainen Elina Jäsen
Kujala Helena Jäsen
Nahkanen Jari Jäsen
Niinikoski Eija-Riitta Jäsen
Pahkala Matti Jäsen
Pylväs Juha Jäsen
Tapio Helka Jäsen
Turunen Martti Jäsen
Rajala Lyly Maakuntavaltuuston 1. varapj.
Karjalainen Harri Maakuntavaltuuston 2. varapj.
Ukkola Kalervo Maakuntavaltuuston 3. varapj.
Myllylä Raili MYR:n pj.
Harju Pauli Maakuntajohtaja
Pitkänen Riitta Hallinto- ja henkilöstöjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Rajala Tiina Kehitysjohtaja
Tapaninen Ilpo Vs. suunnittelujohtaja
Hankivaara Arja Viestintä- ja hallintopäällikkö
Mari Kuukasjärvi

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla  
Alkaen 20.10.2021